logo

Logo Bangkok

pic 1
pic 2
pic 3
pic 4
pic 5
pic 6
pic 7
pic 8
pic 9
pic 10

พื้นที่สีเขียว

สำนักงานเขตทุ่งครุ


ลำดับ
ที่
ชื่อสถานที่ / สถานที่ตั้ง พื้นที่ (จำนวน) ประเภทของสวน พื้นที่ความรับผิดชอบ
ไร่ งาน ตร.ว.
1. สวนหย่อมในวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 3 36.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
2. สวนหย่อมใต้ทางด่วน ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 30.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
3. สวนถนน ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
4. สวนหย่อมหน้าโรงเหล็ก ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ 0 1 2.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
5. สวนหย่อมฝั่งตรงข้ามปากซอยเข้า สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ 0 0 22.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
6. สวนหย่อมหน้าบริษัทไฮเทค (ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 91) แขวงทุ่งครุ 0 0 12.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
7. สวนหย่อมหน้าปากซอยประชาอุทิศ 91-91/2 แขวงทุ่งครุ 0 0 13.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
8. สวนชานบ้านหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 10 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ 2 2 21.00 สวนหมู่บ้าน สนข.ทุ่งครุ
9. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 14 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ 0 2 5.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
10. สวนหย่อมหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 1 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
11. สวนหย่อมหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 2 62.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
12. สวนหย่อมโค้งตรงข้ามสวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 45.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
13. สวนหย่อมข้างสวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 30.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
14. สวนหย่อมปากซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 81.25 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
15. สวนหย่อมปากทางเข้าบ้าน อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ซอยพุทธบูชา 36) 0 0 37.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
16. สวนหย่อมหน้าอู่รถเมล์สาย 75 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 3 15.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
17. สวนหย่อมหน้าบริษัท โบว์พริ้นติ้ง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 27.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
18. สวนหย่อมวัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 3 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
19. สวนถนน ถนนพุทธบูชา 0 2 23.36 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
20. สวนหย่อมบริเวณโค้งวัดหลวงพ่อโอภาสี ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 90.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
21. ที่ว่างริมทางสุดเขตติดต่อเขตจอมทอง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 25.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
22. ที่ว่างริมทางข้างคลอง (ตรงข้ามซอยพุทธบูชา 28) ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 25.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
23. สวนหย่อมหมู่บ้านสวนธนแปลง 1 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด 1 1 15.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
24. สวนหย่อมหมู่บ้านสวนธนแปลง 2 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด 0 2 94.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
25. สวนหย่อมหมู่บ้านสวนธนแปลง 3 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด 0 0 44.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
26. สวนหย่อมหมู่บ้านสวนธนแปลง 4 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด 0 2 45.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
27. สวนหย่อมหมู่บ้านสวนธนแปลง 5 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด 1 0 86.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
28. สวนอาคารสงเคราะห์ฯ ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ  0 2 5.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
29. สวนหย่อมศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ 0 1 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
30. สวนหย่อมบริเวณสำนักงานเขตทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 91.12 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
31. สวนถนน ถนนประชาอุทิศ  0 2 37.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
32. สวนถนนซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 88.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
33. สวนถนนทางเข้ามัสยิด คลอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54 แขวงทุ่งครุ 0 0 46.25 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
34. สวนหย่อมค่ายลูกเสือกรุงธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 27 0 0.00 สวนชุมชน สำนักการศึกษา
35. สวนหย่อมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด 7 0 13.00 สวนหมู่บ้าน สำนักพัฒนาสังคม
36. สวนหย่อมศูนย์สาธารณะสุข 54 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 40.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ศูนย์ฯ 54
37. สวนหย่อมศูนย์สาธารณะสุข 59 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ศูนย์ฯ 59
38. สวนหย่อมศูนย์สาธารณะสุข 59 (สาขา) ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งคร 0 0 12.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ศูนย์ฯ 59
39. สวนหย่อมศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด  20 0 0.00 สวนหมู่บ้าน ศูนย์ฝึกกีฬาฯ
40. สวนหย่อมโรงเรียนบูรณะศึกษา ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.บูรณะศึกษา
41. สวนหย่อมโรงเรียนวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.วัดทุ่งครุ
42. สวนหย่อมโรงเรียนวัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 2 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.วัดพุทธบูชา
43. สวนหย่อมโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 1 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.นาหลวง
44. สวนหย่อมโรงเรียนสามัคคีบำรุง ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 0 0 30.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.สามัคคีบำรุง
45. สวนหย่อมโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 1 0 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.ราษฎร์บูรณะฯ
46. สวนหย่อมโรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.รางราชพฤกษ์ฯ
47. สวนหย่อมโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 80.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.บางมดฯ
48. สวนหย่อมโรงเรียนคลองรางจาก ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 15.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.คลองรางจาก
49. สวนหย่อมโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 0 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.ชูสินทองฯ
50. สวนหย่อมโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยา ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 1 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.สารสาสน์ฯ
51. สวนหย่อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 7 2 23.75 สวนหมู่บ้าน มจธ.
52. สวนหย่อมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 2 1 0.00 สวนหมู่บ้าน อวท.
53. สวนหย่อมวัดหลวงพ่อโอภาสี ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก วัดหลวงพ่อโอภาสี
54. สวนหย่อมมัสยิดอัลอิสติกกอมะห์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 40.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดอัลอิสติกฯ
55. สวนหย่อมมัสยิดดาริสลาม ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดาริสลาม
56. สวนหย่อมมัสยิดดารุ้ลฮุดา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดารุ้ลฮุดา
57. สวนหย่อมมัสยิดดาริลฮาซัน (สอนสมบูรณ์) แขวงบางมด 0 0 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดาริลฮาซันฯ
58. สวนหย่อมมัสยิดดารุลนาอิม ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดารุลนาอิม
59. สวนหย่อมมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
60. สวนหย่อมในหมู่บ้านวิเศษสุข โครงการ 17-18 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ 1 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
61. สวนหย่อมหมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 9 3 43.00 สวนหมู่บ้าน เอกชน
62. สวนหย่อมหมู่บ้านประชาสุขซิตี้ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 2 78.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
63. สวนหย่อมหมู่บ้านสินทวีสวนธน 2 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
64. สวนหย่อมหมู่บ้านลัลลี่วิลล์ ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ 2 0 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
65. สวนน้ำซอยประชาอุทิศ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 13 0 0.00 สวนหมู่บ้าน เอกชน
66. บริษัท สำเร็จอุตสาหกรรม ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 4 0 71.50 สวนหมู่บ้าน เอกชน
67. สวนหย่อมหมู่บ้านนริศษา ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 4 1 48.25 สวนหมู่บ้าน เอกชน
68. สวนหย่อมหมู่บ้านริมสวน ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 8.25 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
69. สวนหย่อมหมู่บ้านสนธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 2 0 96.25 สวนหมู่บ้าน เอกชน
70. สวนหย่อมหน้าบ้านเลขที่ 281/9 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 27.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
71. สวนหย่อมปากทางเข้าหมู่บ้านมัณฑนา ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 50.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
72. สวนหย่อมชุมชนเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก ชุมชนเก้าห้อง
73. โรงเรียนรางราชพฤกษ์ ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก  ร.ร.รางราชพฤกษ์
74. มัสยิดสอนสมบูรณ์ ซอยพุทธบูชา 36 ซอยพุทธบูชา  แขวงบางมด 0 0 15.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
75. ปลูกต้นไม้ประดับรอบโคนต้นไม้ยืนต้นถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 1 86.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
76. สวนหย่อมปากทางเข้าซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 2.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
77. ปลูกต้นไม้ยืนต้นแยกซอยบ้านสกุลทอง ซอยประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 0.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
78. สวนถนนปากซอยประชาอุทิศ 85 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 4.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
79. สวนถนน ปลูกต้นไม้ยืนต้นซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 2 0.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
80. สวนถนนหน้าห้างท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 7.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
81. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกตอนใต้ แขวงทุ่งครุ 1 0 0.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
82. ปลูกต้นไม้ประดับรอบโคนต้นไม้ยืนต้นถนนประชาอุทิศ  0 0 90.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
  ฝั่งซ้ายจากคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ถึงหน้าห้างจัสโก้          
  ฝั่งขวาจากคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ถึงหน้าห้างท็อป          
83. สวนหย่อมริมทางจักรยานถนนวงแหวน ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกตอนใต้ แขวงทุ่งครุ 1 2 25.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
84. ปลูกต้นไม้ประดับรอบโคนต้นไม้ยืนต้นซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 17.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
85. สวนหย่อมศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งคร 0 0 5.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
86. หน้าหมู่บ้านริมสวน ซอยประชาอุทิศ 91-91/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 35.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
87. สวนป่าหัวมุมถนนเลียบทางด่วนตัดถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 1 95.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
88. สวนถนนหน้าเรือนเพาะชำซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 10.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
89. สวนหย่อมโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮัมหวัดอุทิศ) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 17.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก ร.ร.ราษฎร์บูรณะ
90. สวนหย่อมโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ 0 0 30.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
91. สวนหย่อมหน้าปากซอยประชาอุทิศ 34 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 0 0 3.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
92. สวนหย่อมหน้าทางเข้าหมู่บ้านเพ็ญพร 2 ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด 0 0 10.00 สวนถนน เอกชน
93. สวนถนนหน้าค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 0 0 3.50 สวนถนน  
94. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 93 ถนนประชาอุทิศ 93 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งคร 0 0 9.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.ทุ่งครุ
95. สวนหย่อมซอยประชาอุทิศ 69  แยก 2/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 5.00 สวนถนน เอกชน
96. สวนหย่อมบริษัทไฮเทคแอพพาเรล จำกัด ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 0 0 7.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก เอกชน
97. สวนธนบุรีรมย์  63 1 20.00 สวนชุมชน สสณ.
98. สวนหย่อมอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ซอยประชาอุทิศ 90 แขวง/เขตทุ่งครุ 4 2 98.00 สวนหมู่บ้าน สนข.ทุ่งครุ
99. ปลูกต้นไม้ริมทางจักรยานถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกตอนใต้ แขวง/เขตทุ่งครุ 0 1 66.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
100. ปลุกต้นชาฮกเกี้ยนโคนต้นไม้ยืนต้นถนนประชาอุทิศ(ตอนปลาย) 0 0 43.50 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
101. สวนหย่อมมัสยิดดารุนน่าอิม ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ 1 0 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก มัสยิดดารุนน่าอิม
102. ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แขวง/เขตทุ่งครุ 2 0 0.00 สวนถนน สนข.ทุ่งครุ
           
  รวม 102 แห่ง 201 3 88.48    

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนเกียกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม ๘

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิต

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร